Opłatek w Siedlcu (fotoreportaż)

Opłatek w Siedlcu to dobrze zorganizowane, a zarazem żywiołowe spotkanie z kolędą. Prym wiedli muzykanci Jan Kulka i Józef Grabowski. Śpiewali wszyscy, a dzięki siostrze Maksymilianie rozbrzmiały również kolędy czeskie i słowackie.

Nad całością czuwała przewodnicząca KGW Anna Szlachta, gospodyni spotkania. Był też regionalny poczęstunek – przygotowany przez Pawła Szlachtę – i swojskie wędliny Stanisława Pasternaka. A na koniec nawet tańce.

Honorowymi gośćmi byli seniorzy. W spotkaniu uczestniczyli: ksiądz Jacek Szydło, siostry Zgromadzenia Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, prezes Zarządu Gminnego PSL Stanisława Maciejowska, wieloletnia gminna przewodnicząca KGW Stanisława Cekiera, sołtys Stanisław Molik, przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem” Anna Wróbel. Będzie co wspominać, a kolędy jeszcze długo dźwięczeć będą w pamięci uczestników spotkania.

tekst i zdjęcia: Maciej Liburski