Opowieści i legendy mojego regionu

Na przełomie września i października Grupa Nieformalna „Wspieramy Młodych” ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze realizowała projekt „Opowieści i legendy mojego regionu”. Projekt powstał przy współpracy z Fundacją Edukacji i Kreatywnego Rozwoju FUN-EDU z Zabierzowa oraz Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach. Inicjatywa ta została dofinansowana przez Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ i objęta honorowym patronatem przez Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz Wójta Gminy Zabierzów. Całe przedsięwzięcie rozpoczęły zorganizowane w krzeszowickiej bibliotece warsztaty adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, których celem było zapoznanie się z japońskim teatrzykiem kamishibai, jako innowacyjną metodą pracy z uczniami.
Warsztaty pt. „Magiczna skrzynko otwórz się!” poprowadziły panie z redakcji Wydawnictwa TIBUM z Katowic.  W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, skąd wywodzi się kamishibai, jakie były jego losy w Japonii i dlaczego dziś na całym świecie osoby, którym bliski jest rozwój czytelnictwa, z powodzeniem po niego sięgają. Warsztaty stały się pretekstem do zorganizowania Gminnego Konkursu Teatrzyków Kamishibai pt. „Opowieści i legendy mojego regionu”. W konkursie wzięło udział blisko 100 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci młodsze swoje prezentacje, w formie papierowego teatrzyku Kamishibai, przygotowały w języku polskim natomiast starsze w języku angielskim. Jury wybrało laureatów, którzy otrzymali nagrody i upominki. W konkursie zdecydowanie triumfowały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krzeszowicach oraz uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabierzowie. W swojej kategorii przedszkolaki z Krzeszowic okazały się bezkonkurencyjne. Podobnie, jak uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabierzowie, zajmując I i II miejsce w kategorii klas IV – VIII, a w kategorii klas I – III miejsce II i III. I miejsce przypadło w udziale uczniom z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach. Finał konkursu podobnie, jak wcześniej warsztaty, odbył się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach. Całej imprezie towarzyszyła wystawa prac konkursowych oraz poczęstunek.
Idea teatrzyków kamishibai bardzo spodobała się uczniom. Dzięki niej mogli w ciekawy sposób rozwinąć swoją wyobraźnię i kreatywność. Celem projektu było zainspirowanie i zachęcenie uczniów, nauczycieli oraz wychowawców do przedstawiania w tej formie własnych opowieści, czy legend i cel ten został osiągnięty.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Mitka i Renata Pędrys