„Ortograficzna Corrida” klas I-III w Paczółtowicach

Wiosna  zawitała wokoło i przegląda się w szybach okien naszej szkoły. Z ciekawością patrzy na przybyłych tu gości,  a goście to nie byle jacy- uczniowie  edukacji wczesnoszkolnej naszej gminy  biorący udział w corocznym Gminnym Konkursie Ortograficznym klas I-III „ Corrida Ortograficzna”.

20 marca punktualnie o godzinie 9.00 dyrektor Teresa Mikołajska powitała przybyłych gości. Jeszcze tylko sprawdzenie nienaruszalności kopert z dyktandami, losowanie jednej z nich i zaczynamy. Tematyka dyktanda dotyczyła podróżowania w różne zakątki Polski i świata, różnymi środkami lokomocji. Drugą część konkursu stanowiły karty pracy i zawarte w nich uzupełnianki ortograficzne, zagadki i rebusy.

Przy słodkim poczęstunku dzieci oczekiwały niecierpliwie na wyniki . Mistrzem „Corridy Ortograficznej” 2019 została Kinga Imiołek z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.

Wicemistrzowie to uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Ostrężnicy – Oliwier Lemański i Jan Kulisiewicz.

Wyróżnienia otrzymali Tomasz Czapla ze  Szkoły Podstawowej  w  Zalasiu i Mikołaj Dudek ze Szkoły Podstawowej w Sance.

Tu nikt nie był przegranym, tu przybyli sami mistrzowie, dlatego każdy otrzymał pamiątkowy  dyplom  za udział i książeczkę.

Dziękujemy Radzie Miejskiej w Krzeszowicach za ufundowanie nagród w  Gminnym Konkursie Ortograficznym klas I-III „Corrida Ortograficzna”. Serdeczne podziękowania kierujemy  do rodziców klasy trzeciej za ufundowanie poczęstunku.

Koordynator konkursu

 Agata Januszewska