Osadzeni budują budki lęgowe dla Leśnictwa Brodła

Leśnictwo Brodła niedaleko Krzeszowic otrzymało 6 budek lęgowych wykonanych przez osadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie, w ramach akcji #resortsprawiedliwościpomaga.

Współpraca Aresztu Śledczego w Krakowie z Leśnictwem Brodła trwa już od kilku lat. Dzięki uprzejmości Leśniczego – pana Krzysztofa Smagi skazani w ramach zajęć readaptacyjnych mieli możliwość pomagać w sprzątaniu tamtejszego lasu.  Teraz – ze względu na stan epidemiczny i czasowe zawieszenie możliwości wyjść osadzonych poza teren jednostki – nie jest to możliwe.

W związku z tym, realizując program readaptacyjny skazani wykonali 6 budek lęgowych dla ptaków leśnych, które dzięki uprzejmości Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice – pana Adama Klekota zostały przekazane do Leśnictwa Brodła.

Celem wszelkich zajęć readaptacyjnych realizowanych z udziałem skazanych jest wspomaganie procesu ich resocjalizacji – czyli powodowania powstawania takich zmian w osobowości, które umożliwić mają osadzonym powrót do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Tego typu projekty pozwalają skazanym poznać wartości jakie niesie za sobą praca, uczą ich systematyczności oraz pomagają poznać czym jest satysfakcja płynąca ze zrealizowania celów. Ponadto wykonując budki dla instytucji, którą znają identyfikują się z nią, co tym bardziej pomaga w pracy.

Tekst: por. Olga Mazur