Usunięto obelisk

W czwartek 29 marca usunięto z Dubia obelisk upamiętniający partyzantów radzieckich i partyzantów Armii Ludowej, którzy zginęli w bitwie stoczonej w tamtym rejonie w dniach 23/24 kwietnia 1944 roku. Zrobiono to na podstawie noweli ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny.

Continue reading

Zebranie Osiedla Czatkowice

Na zebraniu osiedla Czatkowice, które odbyło się w czwartek 15 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Wśród zaproszonych gości, prócz Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka i Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka, znaleźli się także sierżant sztabowy Tomasz Kaleciński i aspirant sztabowy Marcin Katarzyński – dzielnicowi z krzeszowickiej komendy, odpowiedzialni za bezpieczeństwo na terenie Czatkowic „Dolnych” i „Górnych”.

Continue reading

Zebranie na Osiedlu Żbik

Odbywające się w sobotę 17 marca 2018 roku zebranie osiedlowe na Żbiku rozpoczęło się z inicjatywy przewodniczącego Adama Tarnowskiego od uczczenia symboliczną minutą ciszy zmarłych w ostatnim okresie mieszkańców osiedla. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i dokonaniu wyboru protokolanta, Przewodniczący powitał zgromadzonych gości: reprezentującego Urząd Miejski w Krzeszowicach Sekretarza Jana Berezę, Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka oraz przedstawicieli krzeszowickiego komisariatu policji i interdyscyplinarnego zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Continue reading

Dlaczego jajka stały się symbolem świąt Wielkiej Nocy?

Trudno wyobrazić sobie święta Wielkiej Nocy bez kolorowych pisanek oraz jajek na świątecznym stole pod najróżniejszymi postaciami. Choć coraz częściej zamiast tradycyjnie zdobionych jajek w koszykach lądują czekoladowe smakołyki, nadal jest to najbardziej charakterystyczny element wiosennych świąt. Co symbolizują jajka wielkanocne i dlaczego są takim ważnym atrybutem świąt?

Continue reading

Zebranie wiejskie w Miękini

Zebranie wiejskie w Miękini odbyło się w piątek 16 marca. W pierwszej kolejności sołtys Bogdan Kurdziel powitał przybyłych na spotkanie: Burmistrza Wacława Gregorczyka oraz radnych Rady Powiatu Krakowskiego: Janinę Lasoń i Jerzego Wnęka Po stwierdzeniu prawomocności obrad i dokonaniu wyboru protokolanta, sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2017, dziękując za dobrą współpracę Radzie Sołeckiej, działającemu we wsi stowarzyszeniu „Na wulkanie” i wszystkim mieszkańcom.

Continue reading