Posiady (fotoreportaż)

XXIII Posiady Satyry i Humoru znów zaskoczyły nowymi pomysłami. Rozpoczęły Śpiywocki,  a za nimi  KGW z Czernej, Barbara Kosobucka z Zalasu, Andrzej Wójcik z Tenczynka, KGW z Paczółtowic, KGW z Miękini. Na zakończenie Zdrojanie i Kapela Dudek Lewicki i wspólne tańce.

Continue reading