Nowe władze Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka został starostą

W środę 18 października 2017 roku odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. W związku z rezygnacją starosty Józefa Krzyworzeki z zajmowanego stanowiska, radni dokonali wyboru nowych władz powiatu. W głosowaniu tajnym na starostę krakowskiego wybrano Wojciecha Pałkę, dotychczasowego wicestarostę. Na stanowisko wicestarosty wybrano Tadeusza Nabagło, dotychczasowego przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie. Członkami Zarządu zostali Janina Grela, Wanda Kułaj oraz Arkadiusz Wrzoszczyk.

Continue reading

Uroczystości w Radwanowicach

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy budynek w Schronisku dla Niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Pruszyńskiego w Radwanowicach oraz Jubileusz XV-lecia Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji Radwanowic to kolejne ważne wydarzenie dla Rady, Zarządu Fundacji im. Brata Alberta, Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego w Radwanowicach oraz tamtejszej społeczności.

Continue reading