Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Continue reading

SPORTOWE ZMAGANIA PRZEDSZKOLAKÓW

Aktywność fizyczna jest w życiu każdego człowieka niezwykle istotna. Wpływa na nasze samopoczucie, dobrze oddziałuje na nasz nastrój i dodaje energii. O tym, że „W zdrowym ciele zdrowy duch” przekonały nas przedszkolaki, które 6 czerwca 2019r. wzięły udział w IX Gminnej Olimpiadzie Sportowej w Krzeszowicach.

Continue reading