Muzyczne Laboratorium Kultury

Kolejne Laboratorium Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach było dedykowane muzyce, i to jej wielu odsłonom. Podczas wieczoru, którego gościem był muzyk, instrumentalista i kompozytor Janusz Blecharz publiczność mogła wysłuchać rozmowy o bluesie, muzyce rozrywkowej i kompozycjach sakralnych.

Continue reading

Zebranie mieszkańców osiedla Nowy Świat

Niektórzy spośród mieszkańców osiedla Nowy Świat pierwsze wiosenne popołudnie spędzili na Zebraniu Osiedlowym. Obok nich, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach zjawili się także reprezentujący Urząd Miejski w Krzeszowicach: Sekretarz Jan Bereza oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej – Ewa Baranowska, a także zasiadający na co dzień w Radzie Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk.

Continue reading

Zebranie wiejskie w Dubiu

W piątek 23 marca Zebranie Wiejskie zgromadziło mieszkańców Dubia. Sołtys Zbigniew Wąsik powitał licznie zgromadzonych w Sołtysówce mieszkańców, jak i przybyłych gości: Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka, Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dorotę Ropkę oraz młodszego aspiranta Dominika Bałuszka – członka tego zespołu, a jednocześnie dzielnicowego sołectwa.

Continue reading