Pamięci Zofii Stopki

16 października w Żarach odsłonięto obelisk upamiętniający Zofię Stopkę, pedagoga, nauczycielkę, a przede wszystkim przyjaciółkę dzieci, która w tej niewielkiej miejscowości prowadziła szkołę, ucząc dzieci w klasach 1-3. Pracowała tam w latach 1946 – 1978.

Panią Zofię z wielkim szacunkiem, ale też z sentymentem, wspominają praktycznie wszyscy dorośli mieszkańcy Żar. Podczas uroczystości odczytano wspomnienie jednej z uczennic, Genowefy Armatys. Pani Genowefa pisze tak:

W 1946 roku do naszej miejscowości przybyła nauczycielka, Pani Zofia Stopka. Zamieszkała w budynku po starej karczmie, miała do dyspozycji pokój, kuchnię, pomieszczenie gospodarcze, a za ścianą była sala lekcyjna. Nasza nauczycielka była młoda, ładna, energiczna i życzliwa. Po wojnie trudno było dostać jakieś pomoce naukowe, więc robiła je we własnym zakresie. Od brata Andrzeja Stopki, wybitnego artysty plastyka, dostawała różne przybory rysunkowe, kredki, ołówki czy plastelinę.

Pani uczyła nas szacunku dla starszych, rodziców, ojczyzny i siebie nawzajem. Dzięki niej, podczas wycieczek poznawaliśmy otaczającą nas przyrodę. Prowadziła też bibliotekę dla dzieci i dla dorosłych. Wypożyczała swoje własne książki. Miała duszę i wrażliwość artystki. Pisała wiersze, pamiętniki, modlitwy.

W latach 60-tych szkołę przeniesiono do nowego budynku, w którym aktualnie jest sołtysówka. Pani Zofia mieszkała tam do 1987 roku. Przez 32 lata, nieprzerwanie, Zofia Stopka uczyła i wychowywała najmłodszych mieszkańców Żar. Trudnym dla niej momentem był rok 1978, kiedy dzieci z Żar zaczęły uczyć się w Paczółtowicach. Pani Zofia pozostała bez pracy. Jaką i kiedy dostała emeryturę nikt nie wiedział, bo nigdy się nie żaliła. Mieszkańcy Żar widzieli jednak, że nie jest jej lekko i starali się pomagać, pracą, opieką, ofiarowując żywność, owoce czy warzywa – wspomina pani Genowefa Armatys.

Wiele osób pamięta ją, spacerującą po wsi i okolicach z psem Tobiaszem, w kolejnych latach z Pablo, a później z Laurą. Pod koniec życia poważnie zachorowała i zamieszkała z siostrą w Chrzanowie. Tam zmarła w 1989 roku, tam też została pochowana.

16 października, uroczystość upamiętniającą Zofię Stopkę rozpoczęła msza święta, którą w zastępstwie proboszcza ks. Ryszarda Pałki poprowadził ks. Andrzej Susuła –  proboszcz z Radwanowic. Po mszy odsłonięto obelisk usytuowany przy sołtysówce. Pod obeliskiem złożono wiązanki kwiatów od mieszkańców Żar, władz samorządowych i nauczycieli.

W uroczystości udział wzięli: wiceburmistrz Adam Godyń, radna Ewa Rogóż-Klocek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach Teresa Mikołajska, emerytowani dyrektorzy SP w Paczółtowicach Aulalia Galan-Marzec i Adam Dźwigaj, emerytowane nauczycielki SP w Paczółtowicach Irena Gój, Halina Grzybowska oraz Maria Ostrowska – emerytowana nauczycielka z krzeszowickiego Liceum Ogólnokształcącego. Po uroczystościach zaproszeni goście zostali zaproszeni do sołtysówki na poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żarach.