Piknik Strażacki za nami (fotoreportaż)

W niedzielę 5 maja, po raz siódmy na krzeszowickim Rynku, zorganizowano Piknik Strażacki, podczas którego nie zabrakło dobrej zabawy i pokazów z udziałem strażaków.

Organizatorami byli: Wacław Gregorczyk – burmistrz gminy Krzeszowice oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach. Patronat nad uroczystością objęli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Starosta  Krakowski, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów.  Mimo, że pogoda nie byłą zbyt łaskawa, na Rynek zjechały wozy strażackie, te najstarsze i te najnowsze,  dzięki czemu każdy mógł się przekonać jak wygląda taki samochód od środka. Pokaz musztry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP prowadził naczelnik OSP w Nowej Górze Paweł Mirek. Po raz pierwszy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej zademonstrowali umiejętność opuszczania się na linie przy użyciu szelek ratowniczych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz i konkurs cięcia drewna, zorganizowany  przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze. Nowym punktem programu był przejazd melexem, który przybył do naszej gminy z Ochotniczej Straży Pożarnej Staniątki,  druhowie ze Staniątek udostępnili również miasteczko strażackie. Kolejną nowością był pokaz alkogogli i narkogogli zorganizowany przez Wydział Ruchu Drogowego  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak co roku uczestnicy pikniku mogli spróbować znakomitej  grochówki strażackiej, którą przygotowują od kilku lat strażacy ochotnicy  z Nawojowej Góry, a której wydano prawie 600 litrów. Część oficjalną imprezy uświetnił występ orkiestry strażackiej z Czernej, a także defilada  samochodów pożarniczych.

Tradycyjnym punktem programu  było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych  i zasłużonych dla pożarnictwa, którzy odebrali wyróżnienia z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Godynia oraz przewodniczącego  Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej Leszka Kramarza.

Statuetki otrzymali: Krzysztof Francuz z OSP Dębnik, Piotr Mamak z OSP Czatkowice, Patryk Kawala z OSP Czerna, Agnieszka Kosno z OSP Krzeszowice, Dominik Nowak z OSP Miękinia, Kacper Grela z OSP Nawojowa Góra, Leszek Gleń z OSP Nowa Góra, Kamil Staroń z OSP Ostrężnica, Łukasz Nosal z OSP Paczółtowice, Piotr Dzidek z OSP Rudno, Jacek Gąsior z OSP Sanka, Łukasz Nadolski z OSP Siedlec, Konrad Wilk z OSP Tenczynek, Kacper Pałka z OSP Wola Filipowska, Marcin Chalcarz z OSP Zalas, Mariusz Krawczyk z OSP Żbik.

Organizatorzy składają  serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za wsparcie rzeczowe, a w szczególności: Łukaszowi Smółce, wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, staroście krakowskiemu Wojciechowi Pałce, Kazimierzowi Sady  – dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Tomaszowi Nowakowi – kierownikowi Biura Zarządu Oddziału Wykonawczego w Krakowie, Maciejowi Pielechowi – właścicielowi firmy Rescue System oraz Katarzynie Kowal z firmy Strażaczki. Podziękowania zechcą przyjąć  także  wszyscy  strażacy – ochotnicy z  gminy Krzeszowice, którzy pomogli  przygotować  i zorganizować piknik. Wyrazy uznania należą się również  prowadzącym: druhnie  Annie Małodobry Szlachta z OSP Siedlec i druhowi Mariuszowi Rozmusowi z OSP Miękinia. Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do druhów z OSP w Siedlcu za wykonanie prac związanych z organizacją pikniku.

Tekst: B. Kurdziel, zdjęcia: M. Lewicki