Piłkarski opłatek GKS „Świt” (fotoreportaż)

Na spotkanie opłatkowe GKS „Świt” przybyło wielu gości m.in. ks. dziekan dr Andrzej Szczotka, burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, prezes Zarządu Gminnego PSL Stanisława Maciejowska,  sponsorzy, działacze sportowi, trenerzy, piłkarze.

Łamano się opłatkiem, śpiewano kolędy. Spotkanie prowadził prezes Klubu Alfred Lipniak, w swoim wystąpieniu podsumował pracę i osiągnięcia sportowe Klubu. W czasie spotkania ogłoszono wyniki Konkursu na najlepszego juniora Klubu, którym został Krzysztof Księżyc podopieczny trenera Janusza Pudełko. Jury konkursowe pracowało pod kierunkiem członka Zarządu Klubu Stanisława Molika. Cenną inicjatywę nagradzania młodych zawodników wsparł Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach. Piłkarski opłatek był okazją do bliższego poznania się tych co Klubowy sport wspierają i tych, którzy go tworzą.

Foto, info. Maciej Liburski