Pociągiem z Krakowa do Katowic w 50 minut

Jestem jednym z wielu korzystających z usług PKP i widzę, jak zmienia się trasa, najbardziej interesująca mieszkańców gminy Krzeszowice, czyli E30 na odcinku Kraków-Katowice. Przejazd do Krakowa skrócił się już do 30 minut, w samych Krzeszowicach widać intensywne prace przy budowie wiaduktu na ulicy Daszyńskiego.

Staramy się informować naszych czytelników o zakresie prac i terminach. Tym razem mamy okazję rozmawiać na ten temat z ministrem Andrzejem Adamczykiem.

Marian Lewicki: Panie Ministrze, czy może Pan przypomnieć, jaki jest termin oddania do użytku wiaduktu w Krzeszowicach. Jakie będą jego parametry.

Andrzej Adamczyk: Wiadukt w Krzeszowicach zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku. Roboty budowlane powinny zakończyć się w lipcu. Jezdnia będzie miała szerokość 2×3,50 m, a chodniki z obu stron jezdni po 1,50 m. Całkowita długość obiektu, łącznie ze skrzydłami, wyniesie ponad 213 m.

M.L.: Wiele osób zastanawia się, czy po skierowaniu całego ruchu samochodowego na krzeszowicki wiadukt i likwidacji dotychczasowych przejazdów w poziomie torów nie będziemy mieli permanentnych korków na skrzyżowaniu ulicy Daszyńskiego z DK 79. Jeśli tak by się stało, to czy mieszkańcy Krzeszowic mogą liczyć na rozwiązanie tego problemu na poziomie ministerstwa czy GDDKiA lub innej kompetentnej instytucji?

A.A.: Za organizację ruchu odpowiada zarządca danej drogi. W przypadku ulicy Kościuszki, a więc drogi krajowej nr 79, jest to Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast ulica Daszyńskiego leży w kompetencji samorządu. Jeśli po wybudowaniu wiaduktu zaistniałaby sytuacja, którą Pan opisał, a więc wyczerpałaby się przepustowość tego odcinka, to w gestii zarządców okolicznej sieci drogowej leży wspólne szukanie rozwiązania, które mogłoby usprawnić ruch. Chciałbym jednak z całą mocą podkreślić, że priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a wybudowanie wiaduktu w miejsce poziomego skrzyżowania drogi z linią kolejową z całą pewnością pozytywnie na to bezpieczeństwo wpłynie.

M.L.: Czy przy wzmożonym ruchu na DK79 mieszkańcy bloków przy ulicy Armii Krajowej mogą liczyć na budowę ekranów akustycznych? O tym problemie mówiono podczas zebrań osiedlowych.

A.A.: Budynki mieszkalne umieszczone w pobliżu drogi krajowej, czyli z założenia tranzytowej, zawsze będą bardziej narażone na hałas. W tym przypadku pomiary w okolicy Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”, czyli skrzyżowania ulicy Kościuszki z Daszyńskiego, wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnej o ponad 5 decybeli. Jednak normy dla takich ośrodków – terenów szpitali – są bardziej rygorystyczne. W 2017 r. Starosta Krakowski wydał decyzję zobowiązującą GDDKiA do ograniczenia poziomu hałasu na DK 79 w okolicy tego skrzyżowania, przez wykonanie zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych. W zeszłym roku Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło je do realizacji, zapewniając na to zadanie środki w ramach budżetu państwa. W październiku ubiegłego roku podpisany został Program Inwestycji dla tego zadania. Ekrany o długości 180 metrów i wysokości 3 metrów pozwolą choć trochę odetchnąć pacjentom ośrodka. Roboty będą realizowane w przyszłym roku.

Mieszkańcom bloków przy ulicy Armii Krajowej, położonych tuż obok, mogę przekazać informację, że obecnie Urząd Marszałkowski opracowuje aktualizację „Programu ochrony przed hałasem dla województwa małopolskiego”. W jej ramach wskazane zostaną priorytetowe działania naprawcze na najbliższe lata.

M.L.: Głównym kierunkiem podróży koleją dla mieszkańców Krzeszowic jest Kraków i na tym kierunku widać, że prace zmierzają do finału. Jak to wygląda w przypadku trasy do Katowic czy Oświęcimia? Chodzi mi o terminy zakończenia robót i oczekiwane zmiany dotyczące czasu przejazdu pociągów czy budowy infrastruktury wokół kolejowej (drogi techniczne, przystanki PKP, etc.)

A.A.: Szacujemy, że na koniec 2020 r., czyli po zakończeniu II etapu modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, czas przejazdu pociągów relacji Kraków – Katowice będzie wynosił ok. 50 min. dla pociągów jadących bez stacji pośrednich i ok. 9 min więcej dla pociągów pasażerskich pośpiesznych, zatrzymujących się na takich stacjach jak Katowice, Mysłowice, Jaworzno Szczakowa, Trzebinia, Krzeszowice i wreszcie Kraków Główny.

Na trasie Kraków – Jaworzno Szczakowa do końca 2020 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe planuje modernizację wszystkich stacji i przystanków kolejowych, przystosowując je dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Po zakończeniu tego projektu, czyli pod koniec 2021 r., zakładane czasy przejazdów pociągów pasażerskich w relacji Kraków – Katowice będą wynosić ok. 45 min dla pociągów bez stacji pośrednich i ok. 55 min dla pociągów pasażerskich pośpiesznych, a także ok. 70 min dla pociągów pasażerskich regionalnych (osobowych).

Dojazd z Trzebini do Oświęcimia i Czechowic Dziedzic odbywa się po linii kolejowej nr 93, gdzie aktualnie realizowane są prace modernizacyjne. Na odcinku Trzebinia – Oświęcim przebudowywanych jest ok. 20 km linii kolejowej wraz z siecią trakcyjną, modernizowane są perony na 4 stacjach i przystankach osobowych oraz budowane przejście podziemne w stacji Chrzanów, które zastąpi kładkę dla pieszych. Planowany czas podróży między Trzebinią a Oświęcimiem będzie wynosił około 18 minut. Okres realizacji tych prac to lata 2017 – 2021.

M.L.: Czy wiadukt w Woli Filipowskiej zostanie oddany do użytku w tym roku?

A.A.: Wiadukt w Woli Filipowskiej/Białce zostanie oddany do użytku w tym roku. Planujemy, że będzie to koniec sierpnia br.

M.L.: Czy w Woli Filipowskiej będzie jakiś przejazd w poziomie torów w centrum miejscowości?

A.A.: W Woli Filipowskiej w ciągu ul. Kolejowej znajduje się przejazd kolejowo-drogowy kategorii „A”, czyli przejazd z rogatkami z obsługą na miejscu albo z odległości przez pracownika kolei. Zostanie on przebudowywany docelowo na kategorię „B”, czyli przejazd z rogatkami i sygnalizatorami drogowymi, uruchamianymi przez samoczynne systemy przejazdowe. Takie rozwiązanie pozwoli skrócić czas zamknięcia rogatek i tym samym oczekiwanie na przejazd.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.