Podsumowanie akcji HDK

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Krzeszowicach, informuje, że w roku 2022, na 5 akcjach poboru krwi, krwiodawcy oddali łącznie 5 400 ml ( tj. 54 litry) krwi pełnej.

Na rok 2023 ustalono 5 terminów akcji, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Informacje o terminach akcji, można znaleźć na stronie Regionalnego Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie /akcje wyjazdowe/, a także na plakatach rozwieszanych na terenie miasta Krzeszowice oraz podczas niedzielnych ogłoszeń w Kościołach.

Serdecznie zapraszamy chętnych, oraz młodzież do oddawania najcenniejszego leku jakim jest krew.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Panu Markowi, za pomoc w organizowaniu akcji.

Helena Urbańczyk

Prezes Klubu HDK