Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna jest fundacją Zakonu Maltańskiego, którego początki sięgają przełomu XI i XII wieku. Od początku istnienia Zakon Maltański był rycerskim zakonem szpitalniczym, zajmującym się opieką nad chorymi i potrzebującymi.

Misję tą pełni nieprzerwanie od ponad 900 lat. Zakon Maltański jest twórcą europejskiego systemu szpitalnictwa i ratownictwa medycznego. Obecnie Zakon realizuje swoją misję – zawartą w motcie Tuitio Fidei et obsequium pauperum – czyli obrona wiary i pomoc potrzebującym – poprzez powołane w tym celu fundacje, a jedną z nich jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna.

Fundacja ta swoją działalność na terenie Polski rozpoczęła z inicjatywy ks. kard. Franciszka Macharskiego w 1991 r. i działa obecnie w 16 miastach. Od listopada 2016 r. również na ternie gminy Krzeszowice. Nasi wolontariusze przepracowali charytatywnie w tym czasie ponad 12 000 godzin. Brali udział w zabezpieczeniach medycznych między innymi: Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, spotkania młodych Lednica 2000, Majówki Hrabiny Zofii, Szpitala Polowego dla bezdomnych podczas Wigilii Jana Kościuszki w Krakowie, koncertów Betlejem w Polsce i wielu innych. Przeprowadzili 17 szkoleń, podczas których przeszkoli 280 osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W zeszłym roku Maltańska Służba Medyczna zorganizowała na terenie naszej gminy Opłatek Maltański, który jest wydarzeniem mającym na celu zorganizowanie uroczystej kolacji w okresie przed Bożym Narodzeniem, przy której zasiadają osoby potrzebujące z naszej gminy. Podczas Opłatka odbywa się cześć artystyczna, wspólne składanie sobie życzeń, a na koniec uczestnicy otrzymują paczki świąteczne. W tym roku, 17 grudnia, Opłatek odbył się ponownie i wierzymy, że zapisał się już do naszego gminnego kalendarza. Podczas wydarzenia pomocą jednorazowo objętych jest około 100 osób.

Ostatnie 10 miesięcy postawiło naszych wolontariuszy przed nowym wyzwaniem – wojna u naszego wschodniego sąsiada spowodowała, że musieliśmy zająć się nowymi zadaniami. Od pierwszych dni wojny zaangażowaliśmy się w zbiórkę pomocy humanitarnej, wraz z wolontariuszami z Krakowa uruchomiliśmy punkt pomocy medycznej na dworcu w Krakowie, który opiekował się uchodźcami w pierwszych miesiącach konfliktu, zorganizowaliśmy również akcję krwiodawstwa dla poszkodowanych w działaniach wojennych. Największe nasze zaangażowanie skupiło się jednak na pomocy bezpośredniej ofiarom wojny na terytorium Ukrainy, nasi wolontariusze z narażeniem własnego życia jeżdżą od samego początku konfliktu z pomocą humanitarną.

Obecnie nasze konwoje docierają na samą linię frontu, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Od początku konfliktu nasi wolontariusze przepracowali charytatywnie w ramach pomocy Ukrainie 3 283 godzin. W działania zaangażowanych było 14 wolontariuszy. Łącznie przekazaliśmy 302 m^3 = 210 europalet = 6,5 tirów. Łączna waga darów to blisko 60 t. Łączna wartość darów to około 2 492 000 zł. Łącznie nasze samochody zrobiły 57 900 km (ponad jedno okrążenie ziemi po równiku). Spaliliśmy 6600 l paliwa. Na Ukrainie spędziliśmy łącznie 40 dni. Przetransportowaliśmy do Polski 58 osoby, w tym 4 niepełnosprawne, oraz przeprowadziliśmy ewakuację medyczną 4 rannych.