Porozumienie Podkrakowskie

4 września nad zalewem Kryspinów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.

Przewodniczącą Zebrania została Alicja Wójcik wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, protokołowała Alicja Milczarek dyrektor Liceum w Krzeszowicach. Merytoryczne sprawozdania zaprezentowały przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta Burtan oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Urszula Stochel. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. Podobnie jednogłośnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącą Stowarzyszenia została Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, skład Zarządu i Komisje Statutowe jedynie poszerzono.

To słuszna decyzja podkreślali uczestnicy Zjazdu bo po co zmieniać coś co jest dobre i sprawdzone. W skład Zarządu i Komisji weszli  m.in. Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów Andrzej Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk, radny Rady Gminy Zabierzów Jerzy Cywicki z gminy Krzeszowice przewodnicząca Stowarzyszenia Otwórzmy przed Nimi Życie Janina Lasoń, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk. W zebraniu uczestniczyli także reprezentujący gminę Krzeszowice radna Rady Miejskiej Dorota Marek, przedstawiciel Krzeszowickiego Centrum Zdrowia Michał Matysik. Po Walnym odbyło się spotkanie integracyjne członków i sympatyków Porozumienia Podkrakowskiego, które skupia przedstawicieli gmin Powiatu Krakowskiego.

Zdjęcia, tekst: Maciej Liburski