Poznaj nasze jaskinie i kopalnie

W najbliższej okolicy (Krzeszowice, Dubie, Czerna, Tenczynek, Zalas) istnieje kilka naturalnych i sztucznych otworów ziemnych, jakimi są jaskinie oraz kopalnie, z którymi chcemy zaznajomić młodzież szkolną. Chcemy, aby dzieci z naszej gminy dowiedziały się o ich istnieniu oraz poznały historię ich powstania.

Wycieczki piesze do obiektów będą miały na celu poznanie nowej dyscypliny sportu, jaką jest nordic walking. Jest ona preferowana głownie przez osoby dorosłe. Z uwagi, iż powstało wiele nowych szlaków na terenie gminy, uważamy, że należy zaszczepiać ten sport już w najmłodszych latach życia, co zwiększy świadomość, iż takie trasy są i powstają w naszej okolicy. Uważamy, że zajęcia oraz prelekcje pozwolą poznać gminę w ciekawy sposób. Dzieci podczas wyjść zostaną zabezpieczone w kaski i latarki oraz kije do uprawiania nordic walkingu. Prelekcje zwiększą wiedzę z dziedziny geografii, speleologii, geologii oraz historii powstania kopalń w gminie. Projekt jest skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, jednak takie działania są również świetną formą aktywizacji całych rodzin. Propagowane zadanie ma na celu popularyzację gminy Krzeszowice oraz dziedziny nauki, jaką jest speleologia. Młodzież poprzez poznanie terenu pod kątem występowania jaskiń oraz zapoznanie się z systemem funkcjonowania kopalń zwiększy swoją wiedzę o gminie. Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych będzie doskonałym elementem profilaktyki zdrowotnej. Wycieczki do jaskiń w okolicy w gronie rodzinnym i rówieśniczym to również doskonały pomysł na hobby.

Terminy prelekcji:

  • 17.05.2018r. – Nowa Góra
  • 24.05.2018r. – Krzeszowice

Terminy wyjść terenowych do jaskiń i kopalni na terenie gminy Krzeszowice:

  • 17.06.2018r. – Czatkowice, Czerna, Dębnik
  • 14.10.2018r. – Dubie, Jaskinia Beczkowa i Żarska

Konkurs:

grudzień – praca plastyczna związana z tematem projektu.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z pierwszej prelekcji, która odbyła się 24 kwietnia w Zalasiu.