Pożyczki z projektu Małopolska Pożyczka

Małopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczek ze środków unijnych, skierowanych do małych i średnich firm działających na rynku krócej niż 2 lata. Pożyczki te charakteryzuje niskie oprocentowanie, jasne zasady finansowania oraz brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

Pożyczka płynnościowa dla start-upów: finansowanie inwestycji przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 2 lata), dla których barierą w dostępie jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia czy brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.

Pożyczka płynnościowa: przeznaczona jest dla przedsiębiorców dotkniętych bezpośrednio wybuchem pandemii covid-19.Wsparcie skierowane jest do MŚP działających krócej niż 2 lata, którzy nie byli w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r. Ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorców.

Pożyczki płynnościowe są udzielane przez instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju (Sucha Beskidzka), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Kraków), Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. (Kraków), Lubelska Fundacja Rozwoju (Kraków), Fundusz Wschodni Sp.z o.o. (Kraków), Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka (Rabka).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bgk.pl

Źródło: BGK