Projekt Erasmus+ w Przedszkolu Samorządowym w ZPO w Woli Filipowskiej

 

Kolejny rok szkolny dobiega końca i, mimo iż nie należał on do najłatwiejszych, przyniósł nam i naszym przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń i nowych doświadczeń.

Wszystko to za sprawą projektu Erasmus+  „My Cuture, Your Culture, Our Culture”, który wspólnie z  partnerami z Portugalii, Włoch, Litwy i Grecji realizujemy od września 2018 roku. Projekt dawał możliwość rozwoju wszystkim uczestnikom – nauczycielom i dzieciom, zaangażowanym rodzicom i społeczności lokalnej. Poprzez kontakt z partnerskimi placówkami nauczyliśmy się tolerancji i akceptacji względem innych narodowości. Mieliśmy szansę zauważyć, że, mimo iż dzielą nas tysiące kilometrów, łączy nas wiele – wspólne korzenie, podobne doświadczenia wychowawcze, marzenia i cele.

„Moja kultura, twoja kultura, nasza kultura” – jak sam tytuł głosi – to odkrywanie tradycji i zwyczajów wszystkich krajów uczestniczących w projekcie, wprowadzenie dzieci w świat kultury i tradycji własnego kraju, które jest realizowane już w najmłodszych latach edukacji. Dzięki kooperacji i wymianie doświadczeń partnerów, spotkaniom online z rówieśnikami, wspólnym działaniom, nasze przedszkolaki  wzbogacały swoją wiedzę o nowe treści, zarówno względem własnej ojczyzny, jak również  krajów partnerskich. Dzieci potrafią przywitać się w pięciu językach, znają najważniejsze pomniki kultury i sztuki w regionie, polskie tańce narodowe, z których dwa od lat tańczą na swojej scenie. Wszystkie nasze grupy – od Pszczółek do Mądrych Sówek włącznie – znają barwy i symbole narodowe, tradycje świąteczne i polskie dania. Wiedzą, w jakie zabawy bawili się nasi dziadkowie i pradziadkowie, jakich narzędzi używali, jak wyglądały dawne domy i ich wyposażenie.

Ze względu na trwającą pandemię, niestety, nie udało nam się zaprosić przedstawicieli zagranicznych przedszkoli do naszej placówki. Zainicjowaliśmy zatem wirtualne spotkanie, które miało charakter edukacyjno-kulturowy i odbyło się  w dniach od 7 do 12 maja. Online, poprzez monitor komputera, prezentowaliśmy partnerom zwyczaje naszego regionu, polski system edukacyjny, stroje ludowe i tańce narodowe. Mieli również możliwość „zwiedzenia” naszego pięknego przedszkola dzięki nagraniom prezentującym wnętrze i otoczenie budynku. Najważniejsze wydarzenie miało miejsce 11 maja, kiedy to nasze przedszkolaki osobiście powitały gości, podczas tzw. „live meeting” streamingowanego przez platformę TEAMS. Dzieci przywitały gości w pięciu językach, zaprezentowały międzynarodowe piosenki powitalne, a także zatańczyły nasz regionalny taniec ludowy, „krakowiak”. Nasi z podziwem odnosili się do umiejętności polskich dzieci, cieszyli się także z oryginalnej organizacji spotkania. Nie zabrakło również warsztatów o obrzędach ludowych, takich jak obchody nocy świętojańskiej, warsztatów plecenia wianków i wieńców dla panien do strojów krakowskich. Dużą część spotkania poświęciliśmy na przybliżenie zagranicznym partnerom piękna naszego regionu, udostępniając prezentację najbliższej okolicy, Krakowa, Wieliczki oraz innych miejsc wpisanych na listę UNESCO. Spotkanie w ramach projektu Erasmus + to również ciąg szkoleń i wykładów organizowanych przez partnerskie szkoły, służących dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem.

Mimo iż pandemia zmusiła nas do modyfikacji planów szkoleniowych, udało nam się zrealizować wszystkie treści programowe. Czerpaliśmy przy tym wiele radości ze spotkania online. Dostrzegając ogromne możliwości rozwojowe, jakie daje uczestnictwo w projekcie Erasmus+, pragniemy kontynuować współpracę z partnerami zagranicznymi, rozwijać nasze relacje poprzez realizację nowych przedsięwzięć międzynarodowych.