Projekt Grantowy „Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto IV edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, należąca do Grupy TAURON. Każdy z ośmiu pomysłów zostanie wsparty dotacją w wysokości 5000 zł.

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności, poprzez m.in. pomoc w integracji osób niepełnosprawnych, krzewienie aktywności sportowej, przyczynianie się do rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy oraz promowanie zdrowego stylu życia.

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:

 • Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie – „Integracyjny Piknik Wakacyjny pod lipami w Żarach”

Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych oraz wspólnej biesiady.

Planowany termin realizacji to 10.07.2021 r.

 • Gminny Klub Sportowy „ŚWIT” w Krzeszowicach – „Sport łączy Pokolenia”

Organizacja Turnieju Pokoleń z okazji zbliżającego się 100-lecia Gminnego Klubu Sportowego „ŚWIT”. Turniej piłki nożnej skierowany jest do najmłodszych zawodników Klubu GKS Świt Krzeszowice, seniorów oraz oldbojów. W rywalizacji wezmą również udział zawodnicy innych klubów sportowych działających na terenie gminy Krzeszowice.

Planowany termin realizacji to 28.08.2021 r.

 • Fundacja im. Rodziny Domańskich – „Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact”

Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact. Walki będą rozgrywane w formule Light Contact, według zasad Polskiego Związku Kickboxingu. Rywalizacja sportowa między zawodnikami odbędzie się w kategoriach wiekowych junior i senior. Planowane jest rozegranie ok. 100 walk.

Planowany termin realizacji to 9.10.2021 r.

 • Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – „Spektrum kultury”

Projekt zakłada organizację spotkań na terenie gminy Krzeszowice, dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość obcowania ze sztuką, odwiedzenia studia nagraniowego, wzięcia udziału w warsztatach plastycznych oraz w pokazie filmowym.

lanowany termin realizacji to czerwiec – wrzesień 2021 r.

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach – „Biblioteczny Rajd Rowerowy”

Organizacja rajdu rowerowego, podczas którego punktami postojowymi będą filie Biblioteki, znajdujące się na terenie gminy Krzeszowice. W czasie rajdu uczestnicy będą mieli szansę poznać walory przyrodnicze gminy oraz wziąć udział w zabawach czytelniczych, ruchowych i plastycznych.

Planowany termin realizacji to 25.09.2021 r.

 • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – „Aktywny i zdrowy początek wakacji”

Akcja zakłada udzielenie wsparcia dla dzieci i rodziców w obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z dominacją siedzącego trybu życia oraz niskim poziomem aktywności sportowej. Plan wydarzenia przewiduje przeprowadzenie badań postawy ciała dzieci, instruktaż ćwiczeń oraz rozmowy z rodzicami na temat zalecanej aktywności fizycznej dla dziecka.

Planowany termin realizacji to 3.07.2021 r.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika – „Dbamy o dziedzictwo naszych przodków”

Stowarzyszenie, dbające o kulturę i tradycje wsi Dębnik oraz o dziedzictwo przodków, zamierza zlecić renowację pięknego pomnika, wykonanego z czarnego wapienia (tzw. marmuru dębnickiego) przez jednego ze słynnych miejscowych kamieniarzy w 1910 r., w 500 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.

 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej – „Dobry Sąsiad – dobra pamięć”

Projekt ma na celu upamiętnić dr. Czesława Kotowskiego, wieloletniego dyrektora i prezesa Kopalni Wapienia „Czatkowice” – Honorowego Obywatela Krzeszowic. Wystawa w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej przybliży także historię i znaczenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”, kierowanej przez ponad 30 lat przez prezesa Kotowskiego, na rzecz gminy Krzeszowice.

Planowany termin realizacji to grudzień2021 r.

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne posiadające osobowość prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie gminy Krzeszowice – tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, tak aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

 Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:

 • rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
 • imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
 • wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,
 • działania proekologiczne i akcje społeczne,
 • zagospodarowanie terenu,

wszelkie inne działania na terenie gminy Krzeszowice, które przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.