Projekt grantowy ”Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto III edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” należąca do Grupy TAURON.  Każdy z sześciu pomysłów, zostanie wsparty dotacją w wysokości 5 000 zł.

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności i pomagają w integracji osób niepełnosprawnych, uwrażliwią dzieci i młodzież na problematykę ekologiczną, przyczynią się również do krzewienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy, jak również poprawią bezpieczeństwo na jej terenie.

Trudna i niecodzienna sytuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się z powodu pandemii COVID-19, spowodowała, że byliśmy zmuszeni przesunąć termin składania wniosków do III edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” – mówi Paweł Danek, wiceprezes Kopalni Wapienia „Czatkowice”.                   – Koronawirus nie daje za wygraną, wychodzimy więc naprzeciw trudnościom dostosowując się do sytuacji, by i w tym roku akcja „Dobry Sąsiad” dostarczyła wartościowych wydarzeń dla społeczności gminy Krzeszowice – dodał.

Lista nagrodzonych projektów:

 • OSP Wola Filipowska – Najlepszy Sąsiad – Defibrylator AED

Defibrylator zostanie zamontowany na budynku Remizy w Woli Filipowskiej, znajdującym się w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Instalacja urządzenia w ogólnodostępnej lokalizacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.

 

 • ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 10-lecie 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły” w Krzeszowicach

Z okazji 10-lecia 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły”, harcerze zorganizują wielką grę dla mieszkańców gminy Krzeszowice, która będzie rozgrywała się w różnych lokalizacjach na terenie miasta. Planowany termin realizacji to: 03.10.2020 r.

 

 • Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie – Nasz Integracyjny Piknik Wakacyjny w Dolinie Pstrąga w Dubiu

Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych, wykorzystania siłowni plenerowej oraz geo-ogródka. Planowany termin realizacji to: sierpień lub wrzesień 2020 r.

 

 • Gminny Klub Sportowy ŚWIT w Krzeszowicach – Turniej piłkarski na rozruszanie sezonu po Korona – feriach

Organizacja turnieju pozwoli zintegrować najmłodszych mieszkańców gminy po trudnym pandemicznym okresie. Turniej piłki nożnej skierowany jest do najmłodszych zawodników Klubu GKS Świt Krzeszowice oraz innych klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Krzeszowice. Planowany termin realizacji to: 29.08.2020 r.

 

 • Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit – Święto języków i kultur świata Zalas 2020

Wydarzenie edukacyjno-turystyczno-kulturalne, nawiązujące do Europejskiego Dnia Języków Obcych obchodzonego 29 września, odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Plan wydarzenia przewiduje m.in.: turniej wiedzy o krajach świata dla dzieci i dorosłych, degustację potraw z różnych stron świata oraz wykład popularnonaukowy o kulturze, sztuce i zwyczajach krajów azjatyckich. Planowany termin realizacji to: 03.10.2020 r.

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czernej – Czernianki – Cykl warsztatowych spotkań ekologicznych: Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi – coś dobrego.

Projekt ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy Krzeszowice. Mali uczestnicy warsztatów odwiedzą: gliwicką Palmiarnię, Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy i Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA w Klęczy Górnej. Zaplanowano również: tworzenie lasu w słoiku, czerpanie papieru oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Spotkania miały miejsce w terminie: 27-31.07.2020 r.

 

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne posiadające osobowość prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie Gminy Krzeszowice – tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:

 • Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży,
 • Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
 • Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,
 • Działania proekologiczne i akcje społeczne,
 • Zagospodarowanie terenu,
 • Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.