Projektowali, śpiewali, recytowali na 100-lecie odzyskania niepodległości (fotoreportaż)

19 września, w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do budynku Liceum przybyli zaproszeni goście: Arkadiusz Wrzoszczyk – członek zarządu Powiatu Krakowskiego, Jerzy Wnęk – radny Powiatu Krakowskiego, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Anna Miga, dyrektorzy szkół: Karol Papisz – dyrektor ZSiPO w Skale, Łukasz Skalny – dyrektor ZSP w Krzeszowicach, Anna Jeziorek – dyrektor SPPP w Krakowie.

 

Do udziału w okolicznościowych konkursach zaproszono 8 szkół powiatu krakowskiego. Uczennice i uczniowie wzięli udział w Festiwalu Artystycznym, który obejmował konkurs piosenki patriotycznej, konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny. Równolegle do działań artystycznych przebiegał marsz terenowy, połączony z konkursem wiedzy historycznej. Uczestniczyły w nim dwuosobowe zespoły, które podążały śladami historii Krzeszowic, zapoznając się z nimi bezpośrednio w terenie. Uczniowie Liceum w Krzeszowicach, będący przewodnikami, przedstawiali najciekawsze fragmenty dziejów naszego miasta. W sześciu miejscach uczestnicy odnajdywali skrytki z pytaniami do testu wiedzy, na które musieli odpowiedzieć, wykazując się swoją wiedzą z zakresu historii Polski. Laureaci konkursów: plastycznego, recytatorskiego, piosenki i marszu terenowego, z testem wiedzy historycznej, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Uczestniczące szkoły otrzymały okolicznościowe statuetki za udział w rywalizacji szkół z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A oto wyniki konkursów:

 

Konkurs na plakat:

1 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

3 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

 

Konkurs recytatorski:

1 miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

3 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

 

Konkurs piosenki patriotycznej:

1 miejsce: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

2 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 

Marsz terenowy typu multicache z testem wiedzy historycznej:

1 miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

2 miejsce: Liceum im. T. Kościuszki w Krzeszowicach

3 miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 

Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom Liceum za reprezentowanie szkoły i za osiągnięte sukcesy. Składamy podziękowanie nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

W obchodach wzięły udział szkoły powiatu krakowskiego:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach – organizator

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie

 

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach