Przebudowa i rozbudowa ORNR

„Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

– podniesienie jakości i dostępności usług medycznych”

15 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” a Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – podniesienie jakości i dostępności usług medycznych” na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  nr 388/20 z dnia 12 marca br. w ramach dofinansowania ze środków MRPO (Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia).

21 lipca 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

18 września 2020 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty (informacja z otwarcia dostępna w BIP)

9 listopada 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą WODPOL z Żywca.

6 października br. zakończył się I etap realizacji umowy – projektowanie budynków zakończone uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Wartość prac ogółem zgodnie w umową wynosi 27 485 160,37 zł, kwota dofinansowania inwestycji ze środków UE 12 747 610 zł. Pozostała kwota to dofinansowanie ze środków budżetu województwa oraz środki własne Ośrodka.

Projekt polega na wybudowaniu nowego obiektu w miejsce wyburzanych obiektów szpitalnych z lat 60 i 70- XX w. W budynkach przeznaczonych do wyburzenia znajduje się obecnie oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej, kilka pokoi oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, pomieszczenia związane z funkcjonowaniem oddziałów szpitalnych (dyżurka pielęgniarska, lekarska, dział farmacji, sala intensywnego nadzoru, pokój zabiegowy, brudownik, magazyn odpadów medycznych) terapia zajęciowa, sale do kinezyterapii (sale rehabilitacyjne), basen rehabilitacyjny z szatniami, zapleczem sanitarnym i higienicznym, hydroterapia, szatnia z portiernią, wejście główne do szpitala. Powstaną także specjalistyczne gabinety lekarskie, rejestracja, sekretariat medyczny, szatnie pacjentów i wejście główne do budynku.

Wybudowany budynek zostanie funkcjonalnie, komunikacyjnie i kubaturowo połączony z obiektami szpitalnymi pozostającymi po wyburzeniach. Połączenie zaprojektowanego budynku szpitalnego z obiektami pozostającymi po wyburzeniach będzie wymagało częściowej przebudowy Łącznika komunikacyjnego oraz tzw. Nowego budynku szpitalnego w miejscu ich łączenia. Projektowany budynek będzie podpiwniczony, o powierzchni użytkowej ok. 4700 m2. Do budynku zostanie przeniesiony w całości oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej oraz częściowo oddział szpitalny rehabilitacji ogólnoustrojowej.

W powstałym obiekcie znajdzie się także dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci oraz cześć zabiegowa dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych i oddziałów dziennych. Część zabiegowa to sale do kinezyterapii, hydrokinezyterapia (basen rehabilitacyjny) z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi, terapia zajęciowa, symulator przestrzeni domowej.

Realizacja inwestycji przyczyni się do powstania nowej bazy zabiegowej i lokalowej (pokoje pacjentów), jakościowej zmiany warunków higienicznych, pozwoli wprowadzić nowe rodzaje terapii oraz zmiany organizacyjne, mające na celu osiągnięcie lepszych efektów leczenia. Dzięki temu nastąpi poprawa jakości świadczonych usług, zwiększy się dostępność procedur medycznych oraz poprawi bezpieczeństwo epidemiologiczne.