Przy Krzyżu Katyńskim (fotoreportaż)

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski.

Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako „wyprawę wyzwoleńczą” w obronie „ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”.

W rocznicę tego wydarzenia przy Krzyżu Katyńskim i na kwaterach żołnierzy poległych na frontach I i II wojny światowej na krzeszowickim cmentarzu złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, kombatanci, delegacje organizacji mundurowych, politycznych i społecznych, przedstawiciele krzeszowickich firm i instytucji, uczniowie szkół podstawowych i średnich.