RAZEM DLA UKRAINY. ROK POMOCY I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

W Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach w dniach 23 -24 marca odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana z inicjatywy starosty Wojciecha Pałki.

Gośćmi byli przedstawiciele polskich i ukraińskich samorządów oraz instytucji i organizacji, zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Działania podjęte w Małopolsce zaprezentowali m.in. wojewoda Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta Wojciech Pałka i hm. Mariusz Siudek. Obecny był także konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj. Niezwykle przejmujące okazały się wystąpienia samorządowców ukraińskich, prezentacje życia ich miast przed i po wybuchu wojny, a także podziękowania dla Polaków, wolontariuszy i instytucji, niosących pomoc obywatelom Ukrainy.

W pierwszym dniu konferencji burmistrzowie Wacław Gregorczyk i Oleh Volskyi podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia starań o nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Krzeszowice i Gminą Żółkiew.

W drugim dniu uczestnicy zwiedzali klasztor Karmelitów Bosych w Czernej i zamek Tenczyn w Rudnie. Konferencja zakończyła się przekazaniem przedstawicielom samorządu Ukrainy darów pomocowych, zgromadzonych w  powiatowym magazynie w Czernichowie.

J. Walkowicz