Rocznica porozumień sierpniowych

31 sierpnia na Pl. F. Kulczyckiego w piątą rocznicę ustawienia obelisku Solidarności odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z roku 1980. Wtedy zostały zawarte cztery porozumienia pomiędzy rządem PRL a Komitetami Strajkowymi.

Uroczystość z okazji 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych, podobnie jak cztery poprzednie, przygotował Henryk Woszczyna, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Solidarności, dziś reprezentujący Terenową Organizację NSZZ Solidarność Rencistów i Emerytów. Wystąpienia mówców były bardzo osobiste, do takiej formy wypowiedzi zachęcił działaczy Solidarności minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. O swoich przeżyciach z lat 80-ch mówili Stanisław Osika, Leszek Więcek, Wojciech Marchewczyk. Inni mówcy, podobnie jak minister Andrzej Adamczyk, podkreślali doniosłą rolę tamtych wydarzeń. Przy obelisku kwiaty złożyli: minister Andrzej Adamczyk, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk jego zastępcy – Witold Kulczycki, Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, dyrektor MG Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn, z-ca Barbara Grabowska, prezes spółki Usługi Komunalne Maciej Orski, zasłużeni działacze Solidarności: Stanisław Osika, Leszek Więcek, Wojciech Marchewczyk, organizator Henryk Woszczyna. Uroczystościom towarzyszyła wystawa tematyczna przygotowana przez MGBP. Wystawę można oglądać w Centrum Kultury i Sportu.

Maciej Liburski