Rowerowy tor przeszkód (fotoreportaż)

W piątkowe przedpołudnie 29 września na krzeszowickim rynku odbył się trzeci turniej promujący bezpieczeństwo i technikę jazdy na rowerze „Rowerowy tor przeszkód” organizowany przez Straż Miejską i Burmistrza Gminy Krzeszowice. W turnieju wystartowały drużyny szkół podstawowych klas IV-V z terenu naszej gminy. Zawody promują bezpieczeństwo, technikę oraz kulturę jazdy na rowerze.


I miejsce w turnieju zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku,
II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach
III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze

Bezbłędnie konkursową trasę przejechali – Kamil Księżyc z SP w Krzeszowicach oraz Szymon Kapusta z SP w Tenczynku. W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn.

Nagrody, puchary i medale wręczyli burmistrz Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, radna Monika Dudek oraz komendant SM Janusz Mitka.