„Równać Szanse” w Klubie przy Rynku w Nowej Górze

Od lutego Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach będzie realizować program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. W tym roku odbędzie się już dwudziesta, jubileuszowa edycja projektu.

To ogromne wyróżnienie, że nasz projekt został wyłoniony w Regionalnym Konkursie Grantowym. Nasza instytucja jest jedną z ośmiu w województwie małopolskim, które zrealizują półroczny program. Jego głównym celem jest rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, praca z nowoczesnymi technologiami, doskonalenie warsztatu w zakresie planowania, poszerzenie wiedzy o historii własnej miejscowości. Ponadto pobudzenie aktywność wśród społeczności lokalnej, dzięki pracy zespołowej i międzypokoleniowej. Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być wyzwaniem umożliwiającym współpracę z innymi.

Program będzie realizowany w Klubie przy Rynku w Nowej Górze. Główne działania projektu krążą wokół historii wsi, która niegdyś była miastem. Nowa Góra uzyskała lokację miejską przed 1367 rokiem, a prawa miejskie straciła w 1933 roku. Beneficjentami projektu jest młodzież w wieku 13-15 lat, która mieszka w Nowej Górze bądź pragnie poznać jej walory historyczne.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację,  w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez  siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego  rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak  najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.  To dzięki tym umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie  osiągać wyznaczane przez siebie cele, myśląc przy tym perspektywicznie o własnym życiu. A więc wzrosną  jego szanse na dobry start w dorosłe życie.

W Programie „Równać Szanse” nie chodzi o to, by młodzież z małych miejscowości przygotować do  życia w mieście, bo nie miasto jest tu szczególną wartością, lecz niezależność w świadomym, opartym na  rzetelnej wiedzy, wyborze, którego dokonuje młody człowiek. Bo już wie, że tak samo pewnie jak w swojej  okolicy, mógłby czuć się gdziekolwiek i z kimkolwiek. Bo już wie, że również w swojej okolicy mógłby robić  coś nowego, niezwykłego, ważnego.

Wiemy dobrze, że do każdego z nas należy ostateczna decyzja czy wykorzystamy szansę w życiu. Niemniej  jednak, o ile w bardzo dużych społecznościach, w których aż roi się od nowych kontaktów, sytuacji, ról i  relacji, młody człowiek całą paletę szans do wyboru ma często podaną jak na talerzu, o tyle w małych  miejscowościach warto tworzyć mu ciekawe okazje do „sprawdzenia się” w tym, czego dotąd nie odnalazł,  nie wybrał, nie doświadczył. O to chodzi w „równaniu szans”.

„Równać Szanse” to 20 lat doświadczenia, ponad 3000 zrealizowanych projektów w prawie 2000 miejsc, w których wzięło udział 150 000 osób.

Centrum Kultury i Sportu pragnie zachęcić młodych mieszkańców do aktywności, twórczego spędzania wolnego czasu i zadbania o wartości historyczne Nowej Góry.