Rywalizowali strażacy (fotoreportaż)

W sobotę 29 czerwca druhowie z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Krzeszowice rywalizowali w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Zawody  odbywały się na terenie boiska sportowego LKS „Wolanka” w Woli Filipowskiej i przyciągnęły nie tylko strażaków, ale zgromadziły także  liczną publiczność.  Rywalizacja była niezwykle zacięta; startowano w dwóch konkurencjach, a mianowicie  w sztafecie pożarniczej 7 x 50m i ćwiczeniu bojowym. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz  Gminy Krzeszowice,  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzeszowicach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie  oraz  Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Filipowskiej.  Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie powołany został  na Sędziego Głównego st. kpt. – Paweł  Majda, natomiast pozostali jurorzy  powołani byli z miejscowych Jednostek OSP. Sekretariat zawodów reprezentowała  Barbara Kurdziel, Joanna Kramarz i Janusz Żak. Znaczącą pomoc w przygotowaniu imprezy okazał   Mieczysław Odrzywołek – Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach  oraz druhowie z OSP w Woli Filipowskiej. Otwarcia zawodów dokonali: Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice i Łukasz Smółka –  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach, którzy życzyli zawodnikom uzyskania dobrych wyników i wspaniałych osiągnięć. Zawody są bowiem nie tylko świetną okazją do wzajemnej rywalizacji, ale również do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu niezbędnego w  skutecznym prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych i popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
Największą popularnością cieszył się start najmłodszych uczestników  „Iskierek”, które stanowiły dwie drużyny z OSP Miękinia i jedna  z OSP Rudno. Prezentując swoje umiejętności – dzieci ćwiczyły  pod czujnym okiem  swoich opiekunów.

Puchary i nagrody pieniężne z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz nagrody rzeczowe dla najmłodszych drużyn wręczył  Burmistrz Wacław Gregorczyk oraz V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach Wacław Sobczyk.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za ufundowanie artykułów żywnościowych:

– Frmie Gronpiek. Piekarnia. Cukiernia z Woli Filipowskiej

– Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnie.

 

Wyniki zawodów:

Seniorki

I miejsce – OSP Miękinia

II miejsce – OSP Nowa Góra

III miejsce – OSP Krzeszowice

Seniorzy

I miejsce – OSP Miękinia

II miejsce – OSP Nawojowa Góra

III miejsce – OSP Czerna

 

Drużyny żeńskie MDP od 12-16 lat

I miejsce – OSP Nowa Góra

II miejsce – OSP Wola Filipowska

III miejsce – Siedlec

 

Drużyny męskie MDP od 16-18 lat

I miejsce – OSP Tenczynek

 

Drużyny męskie od 12-16 lat

I miejsce – OSP Wola Filipowska

II miejsce – OSP Krzeszowice

III miejsce – OSP Paczółtowice

 

Drużyny mieszane MIX

I miejsce – OSP Siedlec

II miejsce OSP Czerna

III miejsce – OSP Wola Filipowska

 

Iskierki

I miejsce – OSP Miękinia

II miejsce – OSP Miękinia

III miejsce – OSP Rudno

Zdjęcia: Kacper Ropka