Rzadsze koszenie terenów zielonych

Urząd Miejski w Krzeszowicach informuje, że w związku z wystąpieniem zjawiska suszy zostanie  ograniczona częstotliwość koszenia miejskich terenów zielonych oraz terenów wiejskich.

Harmonogram koszenia będzie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych oraz specyfiki danego terenu. Koszone będą pasy drogowe i okolice skrzyżowań, aby zachowana była dobra widoczność, oraz części reprezentacyjne miasta. Na terenach parków, zieleńców i osiedli mieszkaniowych, czy w terenach wiejskich, koszenie będzie rzadsze i może obejmować mniejszy obszar. Ograniczenie częstotliwości koszenia ma na celu ochronę przed nadmierną utratą wilgoci z gruntu.

Referat Ochrony Środowiska