Sala gimnastyczna dla krzeszowickiego LO

8 sierpnia w budynku Starostwa w Krakowie podpisana została umowa na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach – tryb zaprojektuj i wybuduj”.

Rozpoczynamy dziś kolejny etap bardzo ważnej inwestycji. Już za 548 dni zostanie ukończona budowa nowej sali gimnastycznej – miejsca, które było oczekiwane od lat – podkreślał Starosta Krakowski Wojciech Pałka podczas uroczystości podpisania umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z przebudową części istniejącej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (…) przy ulicy Ogrodowej w Krzeszowicach”.

29 grudnia 2020 roku podpisany został akt notarialny potwierdzający zakup przez Powiat Krakowski, po dwudziestoletnich staraniach, działki nr 1539/3 w Krzeszowicach. Działka o powierzchni 0,3030 ha została kupiona od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej dla pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego, będącego w zarządzie Powiatu Krakowskiego. Na to zadanie Powiat Krakowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 4 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania, realizowanego w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” wykonawca kontraktu, Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A., zobowiązane jest do przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji oraz realizację inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez inwestora projektem, w tym dostawę i montaż wyposażenia. Kontrakt opiewa na kwotę 8 878 759,43 zł z terminem zakończenia zadania po 548 dniach od podpisania umowy. Sala gimnastyczna zostanie zaprojektowana na podstawie koncepcji przygotowanej przez krakowskie biuro MZ Studio. Dzisiejsze podpisanie umowy oddaje dalszą realizację zadania w ręce wykonawcy.

W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, radni Rady Powiatu w Krakowie: Grzegorz Małodobry oraz Adam Ślusarczyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach Alicja Milczarek oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD” S.A.

Zdjęcia: Krzysztof Kamiński