Samochód dla OSP

Jednostka OSP w Czernej otrzymała nowy samochód. Podczas uroczystości odbyła się polowa msza św., były przemówienia, odznaczenia, gratulacje i podziękowania dla wyróżniających się druhów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda małopolski Józef Gawron, szef biura politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Stanisław Nowak, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń, prezes Zarządu Kopalni Wapienia Czatkowice Andrzej Szymkiewicz, przeor klasztoru Karmelitów Bosych ojciec Leszek Stańczewski. Uroczystości towarzyszyła orkiestra OSP z kapelmistrzem Henrykiem Maciejowskim.

Fot. Maciej Liburski