SPOTKAJMY SIĘ W KARNAWALE…

Radosna impreza integracyjna Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka

gdyby wszyscy byli silni jak konie

gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości

gdyby każdy miał to samo

nikt nikomu nie byłby potrzebny

ks. Jan Twardowski „Sprawiedliwość”

W jednym z ostatnich dni karnawału, 12 lutego na zaproszenie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej przybyli do Kopalni Talentów ludzie, którzy są sobie wzajemnie potrzebni: darczyńcy, sponsorzy, właściciele firm, przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy, organizacji społecznych i charytatywnych oraz ci, których los w jakiś sposób boleśnie dotknął – chorobą, podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością, biedą, smutkiem samotności.

Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. Miała inny charakter niż te dotychczas organizowane w związku z kolejnymi jubileuszami IZPM. Wtedy były to aukcje dzieł sztuki i koncerty charytatywne, w czasie których zbieraliśmy pieniądze dla naszych podopiecznych. Teraz, gdy zamknęliśmy 35-lecie działalności, zdecydowaliśmy, że będzie to prezent dla sponsorów pomagających nam od lat, zaprzyjaźnionych organizacji społecznych i pomocowych oraz przede wszystkim dla tych, którym wsparcie, zainteresowanie, pomoc są szczególnie potrzebne i którzy mają rzadko okazję, by wziąć udział w takim wydarzeniu.

Zaprosiliśmy bowiem na wspólną zabawę karnawałową. Każdy gość otrzymywał przy wejściu karnawałowe gadżety – maseczki, śmieszne czapeczki, serpentyny… Potem przenieśliśmy się w „zaczarowany bajek świat”, do kabaretów, kawiarni, teatrów Wiednia, Paryża i przedwojennej Warszawy. Słuchaliśmy najpiękniejszych arii operetkowych i pieśni, walców, tang, czardaszów w pięknym, barwnym tanecznym wykonaniu artystów:  Moniki Biederman-Pers, Piotra Karzełka i Jakuba Oczkowskiego – śpiew oraz Mateusza Dudka – akordeon, Adama Stępniowskiego – perkusja i  Vasyla Kobila –  kontrabas. Monika Biederman- Pers czarowała nie tylko śpiewem, urodą i tańcem, ale także kreacjami, które zmieniała do każdej wykonywanej pieśni, tworząc prawdziwie karnawałowy, oszałamiający spektakl muzyczny. Wzruszający finał koncertu – pieśń Leonarda Cohena „Hallelujah” i gorące brawa dla wszystkich znakomitych artystów zakończyły pierwszą część spotkania.

Po przerwie na przekąski, słodkości, kawę i herbatę, stery przejął Krzysztof Bigaj – wodzirej części tanecznej, zabawy dla wszystkich. Były więc  konkursy, korowody taneczne, wspólne śpiewanie starych i nowszych przebojów. Pan Krzysztof z dużą energią, dowcipem, naturalnością i zaangażowaniem , śpiewając i tańcząc sprawił, że niemal „cała sala śpiewała z nami”. I to były piękne, beztroskie, radosne chwile, za które serdecznie dziękowaliśmy.

W czasie   tego wieczoru nie było dużo słów, nie było jubileuszowych przemówień, odwołań do historii naszego Stowarzyszenia. Prezes Teresa Piekara, witając gości, była świadoma, że trudno wymienić wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Sala Kopalni Talentów pękała w szwach, było ponad 200 osób. Wskazała, że ścieżki wszystkich obecnych przecinają się, mamy wspólne idee, dzielimy się doświadczeniami i wzajemnie się uzupełniamy. Tego wieczoru zobaczyliśmy, jak wielu jest wśród nas ludzi dobrej woli, otwartych serc, a przecież nie mogli się tu pomieścić wszyscy. Podkreśliła, że celem tego spotkania jest przełamywanie barier, wzmacnianie wspólnoty, radosne przeżycie piękna przez osoby, które nie mają okazji do takiego świętowania i zapomnienia o troskach codzienności. Mówiła o sensie, wartości  i potrzebie pomagania, o dobru, które się mnoży i powraca. Każdy jest powołany do czynienia dobra, każdy może pomóc uśmiechem, wysłuchaniem czyichś problemów, rozmową, zainteresowaniem, wsparciem duchowym lub materialnym.

Prezes IZPM dziękowała za obecność i różnorodne formy pomocy i współpracy organizacjom charytatywnym z Krzeszowic i okolicy,  gościom z Chrzanowa, Krakowa, Olkusza, krzeszowickim Amazonkom, Grupie Plastycznej Zdrój, przedstawicielom Banku Spółdzielczego, Kopalni Wapienia w Czatkowicach, przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy oraz Paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które pod kierunkiem dyrektor Anety Solarz w znaczący sposób pomagają nam w przygotowaniu tej i innych imprez dla naszych podopiecznych. Dziękując wszystkim darczyńcom i przyjaciołom, Teresa Piekara wręczyła pamiątkowe  dyplomy harcerzom z Hufca Szarych Szeregów w Krzeszowicach oraz strażakom z OSP Żbik za szczególną pomoc w realizacji przez IZPM wielkiego Programu Pomocy Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską. W latach 2017 – 2023 sprowadziliśmy do Krzeszowic ponad 120 ton żywności, wydaliśmy ponad 8000 paczek dla potrzebujących. Nieocenioną rolę w tym przedsięwzięciu odegrali wyróżnieni harcerze i strażacy. Dwa dyplomy zostały także przyznane indywidualnym darczyńcom za ich znaczący wkład w naszą działalność.

Serdeczne  podziękowania kierujemy do  firm, które podarowały nam słodki  poczęstunek dla naszych gości: cukierni Melba, piekarni Pawlak, Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Za promocyjny, kolorowy i bardzo smaczny stół przekąskowy dziękujemy restauracji Pokusa z Woli Filipowskiej. Bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta oraz Centrum Kultury i Sportu za nieodpłatne udostępnienie sali Kopalni Talentów pięknie udekorowanej karnawałowo i walentynkowo.

Wpisy do naszej kroniki, spontaniczne reakcje uczestników wieczoru oraz wciąż napływające podziękowania, umacniają wiarę, że wydarzenie miało sens, podobało się, napełniło wiele serc radością i nadzieją.

Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością

to co mam i to czego nie mam

nawet to czego nie mam komu dać

zawsze jest komuś potrzebne

ks. Jan Twardowski „Sprawiedliwość”

 

w imieniu Zarządu Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Teresa Nowak