Sprzątanie Doliny

Z informacji jakie otrzymaliśmy inicjatorką tegorocznego sprzątania Doliny Racławki była 13- letnia mieszkanka Dubia Julia Kramarczyk. Ten pomysł podjął bez wahania sołtys Zbigniew Wąsik oraz Stowarzyszenie „Doliny Pstrąga w Dubiu” z prezesem Mirosławem Więcławem. Do współpracy chętnie przystąpili: Lasy Państwowe, które reprezentował leśniczy Jerzy Domagała, Ochotnicza Straż Pożarna Siedlec z komendantem Tomaszem Nowakiem, Stowarzyszenie TRAWERS (Klub Wspinaczkowy)z szefową Joanną Brzezińską oraz mieszkańcy Gminy. W sprzątaniu dolinki wzięło udział 68 osób. Między innymi z-ca burmistrza Adam Godyń, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Katarzyna Soska-Więcek, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Paweł Czyż, radny RM Wojciech Styrylski. Zebrano 91 worków śmieci. Sprzątanie Doliny Racławki zakończyło się ogniskiem z kiełbaską. Akcję sprzątania Doliny wsparła finansowo Kopalnia Lafarge Dubie, Urząd Miejski zabezpieczył odbiór i zagospodarowanie śmieci.

Akcja sprzątania Doliny Racławki odbyła się w sobotę 25 lipca.

Zdjęcia: Zbigniew Wąsik, Maciej Liburski