Stanowisko burmistrza w kwestii zadłużenia gminy

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych dużo dyskutuje się na temat zadłużenia gminy Krzeszowice i działań podejmowanych przez Burmistrza. Wacław Gregorczyk wystosował list otwarty, w którym wyjaśnia swoje stanowisko w stosunku do krytycznych uwag.