Sto lat Pani Marii Cyran

25 marca Pani Maria  Cyran świętowała setną rocznicę urodzin.

W tym dniu Dostojną Jubilatkę odwiedzili i życzenia złożyli: burmistrz Wacław Gregorczyk, radny i sołtys Ostrężnicy Kazimierz Stryczek oraz Marzena Zakrzewska-Szpak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Listy gratulacyjne przesłali: premier RP Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Pani Maria Cyran urodziła się w i mieszka w Ostrężnicy. Od 10 lat jest wdową, mąż zmarł w wieku 95 lat. Pani Maria urodziła troje dzieci, ma 9 wnuków i 14 prawnuków. Wraz z mężem zajmowała się m.in. gospodarstwem domowym.

Czcigodna Jubilatko, życzymy, niech Pani życie będzie jak najdłuższe, w dobrym zdrowiu, bogate w szczęśliwe chwile.

Tekst: USC UMK
Zdjęcia: Marian Lewicki