Sucho w lasach

Z powodu zakazu spowodowanego epidemią koronawirusa, przez ostatnich kilka tygodni nie można było wejść do lasu czy parku. Teraz, gdy zakaz został zniesiony, pojawiło się nowe zagrożenie, mianowicie zagrożenie pożarowe lasu. Jest ono spowodowane utrzymującą się od wielu tygodni suszą i brakiem opadów i obejmuje obecnie obszar niemalże całego kraju.

Na terenie Gminy Krzeszowice znajduje się 4847 ha lasów, co stanowi blisko 34% powierzchni gminy („Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice”) i na całym tym obszarze stan zagrożenia pożarowego jest najwyższy z możliwych. Jak informuje Nadleśnictwo Krzeszowice, wilgotność ściółki w naszych lasach spadła do katastrofalnego poziomu niewiele ponad 10% (na przykład wilgotność drewnianych mebli w naszych domach wynosi ok. 9% !!!). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska przy najwyższym trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejne pięć dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 900 będzie niższa niż 10% powinien być wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Na dzień dzisiejszy Nadleśnictwo nie wprowadza takiego zakazu. Owszem jest sucho, dawno nie było opadów ale temperatura powietrza w dzień nie jest jeszcze wysoka. To jednak wcale nie oznacza że zagrożenia nie ma, wręcz przeciwnie, jest bardzo duże. Dlatego spacerując w naszych pięknych lasach i parkach musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Kategorycznie zabrania się wypalania traw i nieużytków. Większość pożarów lasów powstaje przez tego typu nieodpowiedzialne działania.
 • Na terenach lasu oraz w odległości do 100m od lasu zabronione jest
 • Rozniecanie ognisk, pozostawianie butelek i innych opakowań szklanych, palących się i tlących przedmiotów, niezgaszonych zapałek i niedopałków papierosów, korzystanie z otwartego płomienia.
 • Biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami.
 • Palenie tytoniu , z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych.
 • Postój pojazdów mechanicznych dozwolony jest tylko na parkingach i oznakowanych miejscach postoju.

Zwracajmy uwagę na tablice informujące o zakazach i stosujmy się do nich gdyż chodzi tu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy również, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,

I – małe zagrożenie,

II – duże zagrożenie: bądź ostrożny

III –zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach do tego wyznaczonych, musimy zwrócić uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Co zrobić gdy jesteśmy świadkami pożaru?

Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważymy tlącą się ściółkę, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub ściernisko starajmy się podjąć  próbę jego ugaszenia. W tym celu możemy wykorzystać np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna). Następnie musimy zawiadomić o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.

Jeżeli pożar jest niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych nam środków musimy:

 • sprawdzić czy jesteśmy w bezpiecznym miejscu, jeżeli nie to uciekajmy,
 • sprawdzić co się pali i na ile się da dokładnie, ustalić lokalizację pożaru,
 • jeżeli jesteśmy w strefie zagrożenia z innymi osobami musimy poinformować je o zagrożeniu i zadbać o ich bezpieczeństwo,
 • niezwłocznie zaalarmować straż pożarną – telefon alarmowy 112, lub inne znane nam osoby funkcyjne (wójt, burmistrz, sołtys, leśniczy, strażnik leśny),
 • podać zebrane wcześniej informacje czyli, co się pali, gdzie się pali oraz czy pożar powoduje zagrożenie dla skupisk ludzkich,
 • podać swoje dane osobowe oraz nr telefonu z którego dzwonimy.

PAMIĘTAJMY!!!

To człowiek odpowiada za 90% pożarów lasów. Wzniecić pożar jest bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko my sami możemy temu zapobiec.

Opracował: Leszek Kramarz