Święto krzeszowickiego Ogólniaka (fotoreportaż)

2017 rok jest rokiem Tadeusza Kościuszki. Imię tego wielkiego Polaka nosi krzeszowickie Liceum Ogólnokształcące. W ramach obchodów Roku Tadeusza Kościuszki, Powiat Krakowski wspólnie z LO w Krzeszowicach zorganizowali Sesję Popularnonaukową w Forcie u podnóża Kopca Kościuszki w Krakowie.

Na sesję przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich, między innymi, senator Marek Pęk, wicestarosta Wojciech Pałka, radni Powiatu Krakowskiego, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Anna Miga i wielu innych.

Prelegentami podczas sesji byli: autorka książek poświęconych wielkim Polakom Barbara Wachowicz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki Mieczysław Rokosz oraz dr Andrzej Białkiewicz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej.

Podczas sesji ślubowanie złożyli uczniowie krzeszowickiego LO.

Podsumowano też konkurs na projekt edukacyjny: „ Nie posiada żadnej wartości ten, kto nikomu nie jest pożyteczny.”

Podczas otwarcia imprezy wystąpił Zespół Tańców Świata Zrojanie z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.