Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 Maja, w Krzeszowicach, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, przez cały dzień, delegacje różnych środowisk społecznych, politycznych i osoby prywatne składali kwiaty.

Przed 11 odbyła się skromna uroczystość z udziałem: ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki, starosty krakowskiego Wojciecha Pałki, burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka oraz przedstawicieli krzeszowickiej Rady Miejskiej. W miejscach pamięci na terenie całej gminy Krzeszowice składano kwiaty, zapłonęły znicze.

Zdjęcia: Kacper Ropka