Święto wdzięczności w Nawojowej Górze (fotoreportaż)

W Nawojowej Górze w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, po mszy świętej celebrowanej przez proboszcza Janusza Kosowskiego, rzesza wiernych wyszła na ulicę w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.

Procesja miała przebieg bardzo uroczysty. Parafianie w modlitwie, radosnym śpiewie  i zadumie wyznawali swoją wiarę w żywą obecność Chrystusa. W uroczystości wzięła udział Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego, dzieci komunijne i sypiące kwiaty, służba liturgiczna. Z mocą i powagą włączyli się strażacy OSP w Nawojowej Górze oraz górnicy.

Mieszkańcy Nawojowej Góry poprzez obecność w procesji manifestowali przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej oraz wdzięczność kapłanowi Januszowi Kosowskiemu, który przez 16 lat kierował rozwojem duchowym i religijnym Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Parafianie