Szkoła dobrego wychowania

„Szkoła dobrego wychowania” – uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach w okresie od 12 września do 30 kwietnia bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego starając się o Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Celem głównym działań  jest kształtowanie postaw kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Przed jury musimy wykazać się znajomością zasad dobrego wychowania, realizując zadania konkursowe:

 

  1. Organizacja debaty na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania,
  2. Organizacja szkolnego konkursu pt.:  „Mistrz savoire vivre” (rozwiązywanie testów, zadań praktycznych),
  3. Przygotowanie prac literackich pt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”
  4. Opracowanie inscenizacji „Dobre zwyczaje na co dzień”
  5. Wykonanie plakatów, prac plastycznych „Mój wygląd świadczy o mnie”
  6. Udział w cyklu pogadanek o sztuce savoire vivre’u.

 

We wrześniu na spotkaniu zespołu nauczycieli koordynujących przebieg konkursu, ustalony został harmonogram prac na cały rok szkolny. W październiku wykonaliśmy 1 zadanie: Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Realizację tego zadania poprzedziły dyskusje na  zajęciach z wychowawcami, uczniowie przypominali i utrwalali dobre zasady, szukali słabych punktów zachowań, zastanawiali się, jakie zachowania w szkole należy zmienić, czy poprawić, co może niepokoić, a co należy naśladować. W dniach 16.10-17.10 2017 r. podczas spotkania całej szkolnej społeczności przeprowadzona została debata, w trakcie której przedstawiciele klas I – VII z wychowawcami prezentowali klasowe Karty Zasad. W wyniku prezentacji, rozmów i na podstawie zebranych spostrzeżeń została zredagowana Szkolna Karta Dobrego Zachowania. Na podsumowanie spotkania uczniowie klas młodszych zaprezentowali wspólnie piosenkę o dobrych manierach, starsi uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny o dobrym zachowaniu w szkole. Przed nami kolejne wyzwania na temat dobrego wychowania, czekamy na nie z niecierpliwością!