Szkoła z tradycją

Szkoła otulona przeszłością i zanurzona w przyszłości. Tak w kilku słowach można by scharakteryzować SP w Czernej. Wiele pokoleń zdobywało wiedzę i doświadczenie w ławach szkolnych. To szkoła z 140-letnią  tradycją, posiadająca ugruntowaną pozycję w środowisku lokalnym.

Nie tylko kształci i wychowuje młode pokolenia, ale również pełni rolę kulturotwórczą i integracyjną w środowisku lokalnym. Nauczyciele czerpią z tradycji i stawiają na nowoczesność. Dbają o wszechstronny rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy, a także zaspokajanie oraz rozbudzanie jego naturalnej ciekawości. W swojej pracy wykorzystują nowoczesny sprzęt, który sprawia, że praca z uczniem i dla ucznia staje się atrakcyjna i skuteczna. W SP w Czernej najważniejszy zawsze był, jest i będzie uczeń, duszą szkoły – nauczyciele, a dumą – jej absolwenci.  Uczniowie podczas przerw,  w otoczeniu pięknej zieleni , mogą zanurzyć się w ciszy i odpocząć.  Nierzadko śpiew ptaków umila pobyt w szkole, a bawiące się wiewiórki wśród drzew są codziennością.  Szkoła to miejsce, gdzie ważna jest przyszłość, ale bardzo ważną rolę odgrywa także przeszłość. Historia spaceruje tu pod rękę z nowoczesnością, aby jak najlepiej służyć najmłodszemu pokoleniu.

M.N.