Sztafety Znak (fotoreportaż)

Rocznica wymarszu legionistów z Krzeszowic przez Paczółtowice w kierunku Skały, Ojcowa i Miechowa.

W sobotę, 7 września, w Krzeszowicach i Paczółtowicach zorganizowano uroczystości upamiętniające 105. rocznicę wymarszu legionów z Krzeszowic. Przedstawiciele władz gminy Krzeszowice, Instytutu Pamięci Narodowej, partii politycznych, organizacji pozarządowych, szkół i zakładów pracy złożyli wieńce pod tablicą przy Szkole Podstawowej przy ulicy Krakowskiej i pod Pomnikiem Niepodległości w Paczółtowicach. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Uroczystości w Paczółtowicach rozpoczęła msza święta odprawiona w tamtejszym kościele. Po mszy wszyscy przeszli pod Pomnik Niepodległości. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy chętni mogli wziąć udział w Pikniku Patriotycznym, który odbył się na terenie plebanii.

Organizatorami obchodów jubileuszu byli: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i Fundacja Aktywne Dzieciaki.