TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – „Bezpieczna droga”

W tym roku po raz pierwszy Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze wzięła udział
w akcji pod nazwą TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – „Bezpieczna droga”.

Celem tegorocznego przedsięwzięcia było propagowanie potrzeby zachowania bezpieczeństwa uczniów, przede wszystkim w drodze do i ze szkoły, konieczności wyposażania dzieci w elementy odblaskowe oraz znajomości podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poniedziałek był dniem poświęconym zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom,
z którymi dzieci mogą się spotkać w drodze do szkoły lub domu. Przestrzegał nas przed nimi dzielnicowy Nawojowej Góry, mł. asp. Dominik Bałuszek, wspólnie z asp. Pawłem Łuszczem i asp. Robertem Orlikiem.

We wtorek p. Magdalena Mitońska z PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadziła prelekcję z zakresu umiejętności bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo – drogowych, zorganizowanej w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”.

W środę został przeprowadzony w szkole alarm ewakuacyjny, w którym brała udział Sekcja Bojowa Ochotniczej Straży Pożarnej z Nawojowej Góry. Strażacy zademonstrowali sprzęt, będący na wyposażeniu wozu strażackiego oraz omówili działania, podejmowane przez strażaków podczas wypadków drogowych, ratując życie ludzi.

W czwartek próbowaliśmy swoich sił udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem zawodowego ratownika medycznego, p. Marcina Krydy z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, tym razem dla nauczycieli
i pozostałych pracowników szkoły, przeprowadził p. Waldemar Tarkowski.

Tego dnia, uczniowie klas starszych zorganizowali również „Odblaskową dyskotekę”, której znakiem rozpoznawczym były odblaskowe elementy na ubraniach.

W ostatnim dniu TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA, uczniowie spotkali się
z p. Witoldem Hrabią ze Straży Miejskiej w Krzeszowicach, a podczas apelu podsumowującego całą akcję, zaprezentowali przygotowane przez siebie plakaty.

Uczniowie klas młodszych zaśpiewali również piosenki, o tematyce związanej
z bezpiecznym poruszaniem się pieszych po drogach. Na koniec wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali elementy odblaskowe w postaci breloczków lub opasek na ramię.