Uczniowie potrzebują komputerów

Mamy czas przymusowej izolacji – uczniowie odcięci zostali od rzeczywistego kontaktu z kolegami, nauczycielami, szkołą. Decyzją MEN wprowadzono nauczanie zdalne, do którego większość szkół, nauczycieli, dzieci i rodziców w żaden sposób nie jest przygotowana. Szkoły, a w szczególności nauczyciele podjęli wyzwanie i muszą sobie z nim poradzić.

Wychodząc naprzeciw problemom dzieci i rodziców Szkoły Podstawowe w Miękini i Ostrężnicy wprowadziły lekcje online w czasie rzeczywistym. Platformę edukacyjną w ciągu jednego tygodnia zbudowały samodzielnie nauczycielki z lokalnych szkół – historyk i muzyk (Pani Magdalena Banduła-Janowicz i Pani Emanuela Rejdych – Warmińska). Platforma pozwala prowadzić lekcje w sposób zbliżony do dotychczasowego: dzieci oraz nauczyciel widzą i słyszą się wzajemnie, mogą udzielać odpowiedzi na zadane pytania, korzystać z wirtualnej tablicy, omawiać z nauczycielem ścieżki dźwiękowe czy fragmenty filmów.

Przede wszystkim platforma pozwala utrzymać kontakt dziecko-nauczyciel. Często bardziej okazuje się, że ważniejsza jest chwila rozmowy z dzieckiem, niż wpojenie mu nowych treści – i tu platforma też robi „dobrą robotę” – jeżeli dziecko chce po prostu porozmawiać i zobaczyć się z nauczycielem lub kolegą wchodzi na platformę i inicjuje połączenie prywatne.

Rozwiązanie to zostało zastosowane tylko w dwóch szkołach w naszej gminie, co należy mocno podkreślić i pochwalić. Są to szkoły podstawowe w Miękini i Ostrężnicy. Inne placówki korzystają z innych narzędzi. Dla szkół, ale też dla uczniów i ich rodziców, jest to olbrzymie wyzwanie.

Zupełny sukces można będzie osiągnąć tylko wówczas, gdy wszystkie dzieci będą miały możliwość korzystania z tego narzędzia. Niestety, nadal mamy dzieci, które mimo najlepszych chęci rodziców i nauczycieli nie są podpięte do platformy lub nie mogą uczestniczyć we wszystkich lekcjach. Problemem jest brak dostępu przez dzieci do komputera lub sytuacja, gdy na jeden komputer przypada kilkoro dzieci i trzeba dokonać wyboru, które z nich będzie uczestniczyć w zajęciach, a które nie. W tym momencie 90 % uczniów jest zalogowanych na platformie i uczestniczy w zajęciach online.

Stąd też pojawia się nasza prośba kierowana do firm, instytucji, osób prywatnych, którym zalegają niepotrzebne komputery.  Być może ktoś w niedawnym czasie wymienił sprzęt na lepszy, a stary leży nieużywany. Prosimy Was gorąco – pomóżcie dzieciom uzyskać kontakt z rówieśnikami i szkołą.

Kto z Państwa byłyby chętny oddać lub wypożyczyć komputer na czas przymusowej izolacji i zamknięcia szkół prosimy o kontakt.

Tel. 698 638 130, e-mail: szem@miekinia.eu