UCZNIOWIE Z NAWOJOWEJ GÓRY UCZCILI ROCZNICĘ ŚMIERCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W piątek 11 maja 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze uczestniczyli w XV Ogólnopolskim Zlocie Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zlot szkół podobnie, jak w latach ubiegłych, zorganizowany został przez Związek Legionistów Polskich, a odbywał się tradycyjnie na Wawelu, gdzie w Krypcie Srebrnych Dzwonów spoczywają prochy Marszałka.

Obchody upamiętniające 83. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się oddaniem hołdu pierwszemu przywódcy odrodzonego państwa polskiego. Poczty sztandarowe i delegacje szkolne złożyły biało – czerwone kwiaty przy sarkofagu Naczelnika. Podczas uroczystego apelu wspominano zasługi wybitnego męża stanu, który już za życia stał się legendą, na której wychowało się wiele pokoleń Polaków. Nawiązano również do znaczenia, jakie dla środowiska kombatanckiego ma organizowanie spotkań z byłymi, jeszcze żyjącymi Legionistami i przekazywanie tradycji kontynuowania zlotów młodzieży.

Dzień wcześniej, w czwartek 10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze, obchodzono uroczyście Dzień Patrona. Msza św. w miejscowym kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego i całej społeczności szkolnej oficjalnie rozpoczęła  świętowanie. Po powrocie do szkoły pod tablicą upamiętniającą postać Józefa Piłsudskiego, zostały złożone kwiaty i w ten sposób uczniowie oddali cześć patronowi, a także nawiązali do kolejnej rocznicy nadania szkole imienia, co miało miejsce 12 maja 1989 roku, dokładnie w 54. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Reszta dnia upłynęła na niecodziennych przyjemnościach. Każda z klas realizowała projekty nawiązujące do ważnych wydarzeń z historii Polski, począwszy od zalążków państwa polskiego, aż po współczesność. Swoiste remedium zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rodzice chcąc umilić świętowanie swoim pociechom, zapewnili atrakcję w postaci ogniska integracyjnego. Punktem kulminacyjnym dnia, było ponowne spotkanie uczniów wraz z nauczycielami w Kąciku Patrona i prezentacja wykonanych przez poszczególne grupy klasowe plakatów i rysunków.

 

Tekst: J. Kisielewska

Zdjęcia: I. Piechowicz