Umowa na kompleksowy remont drogi Tenczynek – Rudno

Pod koniec 2019 roku została podpisana umowa na kompleksowy remont drogi powiatowej nr 2188K na odcinku Tenczynek – Rudno. Długość remontowanej drogi to 5,2 km. Prace budowlane, które rozpoczną się już na początku tego roku, wykona firma Colas Polska. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 4 948 294,56 zł. 80% kosztów tego zadania to dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a wkład własny zostanie sfinansowany przez Powiat Krakowski we współpracy z gminą Krzeszowice. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2020 roku.

Planowane prace remontowe mają objąć:

– wymianę nawierzchni;

– wymianę podbudowy;

– remont pobocza i infrastruktury towarzyszącej;

– budowę wyniesionego przejazdu dla rowerzystów;

– budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych;

– budowę oznakowania aktywnego/sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów;

– budowę przejścia z wyspą dzielącą (tak zwanym azylem);

– budowę radaru ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdów.

Za realizację i koordynację projektu odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Foto: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego