Umowa na przebudowę drogi w Krzeszowicach

15 listopada burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej w Krzeszowicach, łączącej ulice Żbicką i Kościuszki.

Zakres obejmuje także budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej jednokierunkowej z dopuszczonym ruchem pieszym z kostki brukowej, przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, budowę oświetlenia ulicznego drogi i włączenie drogi gminnej poprzez zjazd publiczny do drogi powiatowej (ul. Żbicka).
Wartość robót: 1 719 931,56 złotych brutto.
Wykonawca prac: Franciszek Fryc Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”, ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice” z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 875 948 PLN, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

Fot. Janina Walkowicz