UPPK zaprasza na szkolenia

Szkolenia –  sposób na uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  potrzebnych na rynku pracy.

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy generują zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Sytuacja zawodowa zmusza nas do ciągłego uczenia się, podnoszenia, zmiany lub uzyskania nowych kwalifikacji. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy przygotował dla swoich klientów ofertę szkoleń.

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych organizowane są w formie szkoleń grupowych lub indywidualnych.

Tematyka szkoleń grupowych przygotowywana jest na podstawie wpływających do urzędu  deklaracji osób uprawnionych oraz rozeznania rynku pracy. W ramach szkoleń grupowych w I półroczu 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego planuje organizację szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy w następującej tematyce:

  • Vademecum przedsiębiorczości – jest to szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  • Prawo jazdy kat. C, E do C
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C – przewóz rzeczy
  • Finanse, księgowość, kadry i płace z obsługą programów księgowych

Natomiast szkolenia indywidualne przeznaczone są dla osób bezrobotnych i uprawnionych, które wymagają indywidualnego podejścia oraz mają określone zainteresowania i własny pomysł na rozwój swojej kariery zawodowej, a w związku z tym chcą uzyskać nowe kwalifikacje lub umiejętności, a także  rozwinąć już posiadaną wiedzę. Forma ta realizowana jest na zgłoszenie klienta, który  wskazuje konkretny temat szkolenia. Osoby zainteresowane w/w szkoleniem proszone są o złożenie „Deklaracji w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencyjnych”.  Adekwatny wybór tematyki szkolenia jest niezwykle istotny zarówno ze względu na predyspozycje zawodowe osób zainteresowanych jak i wymogi współczesnego rynku pracy. Osoby bezrobotne, które mają problem z umiejętnym doborem obszarów wymagających uzupełnienia lub doskonalenia własnych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych zachęcamy do spotkań z doradcami zawodowymi. W czasie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym  będą Państwo mieli możliwość nie tylko doboru optymalnego szkolenia, ale także zaplanowania Indywidualnego Planu Działania – by jak najbardziej efektywnie i stabilnie powrócić na rynek pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Adres Telefon E-mail
Siedziba Urzędu 32-085 Szyce, ul. Wesoła 48 (12) 416 74 31
(12) 416 74 33
krkrpow@uppk.pl
Filia w Krakowie 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 (12) 623 03 55 filia_krakow@uppk.pl
Filia w Skawinie 32-050 Skawina, ul. Ogrody 17 (12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 (12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl
Filia w Słomnikach 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64 (12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl

Przygotowała: Barbara Wyrwa

Główny Specjalista, Stanowisko do spraw rozwoju kompetencji

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego