Uroczystości w Radwanowicach

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy budynek w Schronisku dla Niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Pruszyńskiego w Radwanowicach oraz Jubileusz XV-lecia Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji Radwanowic to kolejne ważne wydarzenie dla Rady, Zarządu Fundacji im. Brata Alberta, Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego w Radwanowicach oraz tamtejszej społeczności.

Mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. Św. Brata Alberta przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń w asyście ks. prałata Andrzeja Szczotki, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, ks. Andrzeja Sasuły, ks. Józefa Grzesiuły. W sali teatralnej wzruszające widowisko zaprezentował Teatrzyk Osób Niepełnosprawnych „Radwanek”, była też możliwość zwiedzania obiektów Schroniska. Zaproszeni goście reprezentowali różne środowiska i instytucje m.in. Małopolski Oddział PFRON, Zakład Karny w Trzebini, Domy Pomocy Społecznej, władze samorządowe Jerzmanowic – Przegini, Zabierzowa. Krzeszowice reprezentowali wiceburmistrz Witold Kulczycki i sekretarz Gminy Jan Bereza. Uroczystości odbyły się 5 października.